״תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו
מהיכן שהם נמצאים -אל מקום שלא היו בו מעולם״

- הנרי קיסינג׳ר -

מטרת תהליך האימון:
קבלת ארגז כלים למנהיגות והגעה ליעדים העסקיים

במהלך תהליך הליווי האישי אנו נעבוד עם עקרונות המ.פ.ת.ח:

  • מודעות: הבנת  המטרות אליהן רוצים להגיע בעזרת גיבוש אסטרטגיה עסקית.  
  • פתיחות: תרגום האסטרטגיה למיומנויות ניהוליות שיביאו להגעה ליעדים.
  • תקשורת: העברת האסטרטגיה העסקית ושימור עובדים לטווח הארוך.
  • חיזוק: בניית תהליכים ארגוניים ושגרות עבודה קבועות להטמעת הכלים ושימורם לאורך זמן.
נעשה זאת בעזרת:
  • פגישה עם המנהל לאבחון צרכי הארגון .
  • הגדרת המבנה הארגוני ומרכיבי תפקיד במחלקות השונות  .
  • גיוס עובדים ובניית תהליכי קליטה וחניכה לעובד/ת חדש/ה
  • בניית דוחות כמותיים ואיכותיים למדידת היעדים מול הביצועים.
  • בניית מודל שכר ותמריץ לשיפור תפוקות והנעת העובד.
  • בניית שגרות עבודה למימוש האסטרטגיה העסקית כגון: ישיבות צוות, נוהל שיחות אישיות עם העובדים נהלי ריכוז מדדי הביצוע והפצת הדוחות באופן מסודר ועוד.

כל תהליך יסוכם וירוכז בתיקיות אישיות למנהל, להמשך יישום והטמעה של תהליכי העבודה .